Bị phạt 300.000 Đài tệ nếu không đăng ký chuyển chủ cho lao động

Để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động nước ngoài khi chuyển chủ, theo sửa đổi gần đây của Bộ Lao động về quy định của “Hướng dẫn thay đổi chủ lao động hoặc quy trình làm việc đối với người nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 8 đến khoản 11 của Điều 46 thuộc Luật Dịch vụ Việc làm”, sau khi chủ lao động nhận được thư xác nhận không cấp giấy phép làm việc hoặc chấm dứt giấy phép làm việc, chủ lao động phải đăng ký với cơ quan dịch vụ việc làm địa phương để giúp người lao động nước ngoài đăng ký thủ tục chuyển chủ.

Thời hạn thay đổi chủ lao động của người lao động là 60 ngày tính từ ngày sau ngày đăng ký.

Ngoài ra, nếu người lao động nước ngoài đủ điều kiện để được gia hạn thời gian chuyển chủ, có thể nộp đơn lên Bộ Lao động xin gia hạn thời gian chuyển đổi người sử dụng lao động, trong vòng 14 ngày trước khi hết thời hạn chuyển chủ. Số lần được gia hạn là một lần.

lao động nhập cư
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nếu chủ lao động sẵn sàng gia hạn việc làm cho người lao động, nhưng người lao động nước ngoài muốn chuyển chủ, Bộ Lao động cho biết chủ thuê trước tiên có thể nộp đơn lên Bộ Lao động xin tạm thời không hủy bỏ giấy phép lao động và thay đổi chủ lao động. Sau khi Bộ Lao động đồng ý, chủ thuê có thể đăng ký với cơ quan dịch vụ việc làm địa phương cho người lao động chuyển chủ.

Nếu sau khi chủ lao động hoàn thành việc đăng ký chuyển chủ, mà người lao động nước ngoài không tham dự cuộc họp điều phối khi không có lý do chính đáng, hoặc thời gian chuyển chủ đã đến hạn nhưng không có chủ thuê mới tiếp tục thuê người lao động nước ngoài, thì cơ quan dịch vụ việc làm sẽ gửi thư yêu cầu người lao động nước ngoài rời khỏi đất nước trong thời gian quy định. Người sử dụng lao động phải làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động nước ngoài trong thời gian được nêu trong thư.

Bộ Lao động nhắc nhở rằng, nếu trong thời gian quy định mà chủ lao động không đến cơ quan dịch vụ việc làm địa phương để đăng ký cho người lao động nước ngoài thủ tục chuyển chủ, dẫn đến người lao động nước ngoài không được chủ lao động mới tuyển dụng thành công trong thời gian chuyển đổi quy định, chính quyền địa phương sẽ phạt chủ lao động không dưới 60.000 Đài tệ nhưng không quá 300.000 Đài tệ theo Luật Dịch vụ Việc làm. Đồng thời, Bộ Lao động sẽ bãi bỏ giấy phép tuyển dụng giấy phép lao động, đồng thời sẽ kiểm soát các đơn đăng ký lao động nước ngoài về sau.

Nguồn: được GoVn dịch từ China TimesWDA

Xem thêm: Đài Loan bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm

Bạn không thể sao chép nội dung !